Dokumenty

Karta członkowska Statut 2013 Regulamin Zarządu 2011 Regulamin Przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia oraz zasad wnoszenia składki członkowskiej 2012 Uchwała nr 64 Walnego Zebrania z 18.07.2020 Uchwała nr 45 Walnego Zebrania z 30.03.2014 Regulamin Międzyrzeckich Jeziorek z 29.03.2019