Aktualności

Przypominamy, że składka członkowska za 2021 rok wynosi 100 zł i zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z 05.03.2012 należy ją uiścić do 31 marca.

UCHWAŁA Nr 64/2020 Walnego Zebrania SRŻ z dnia 18.07.2020 r. 

1. Zobowiązuje się członków Stowarzyszenia do odpracowania 25 godzin w każdym roku kalendarzowym.
2. W razie niemożliwości odpracowania każdy z członków wpłaci ekwiwalent w wysokości 250 złotych.
3. Ekwiwalent należy wpłacić najpóźniej do 31 maja danego roku.
4. W przypadku odpracowania części godzin wysokość ekwiwalentu ustala się proporcjonalnie.
Druk wpłaty

Opłaty członkowskie

W 2021 roku opłaty członkowskie pozostają bez zmian. Zmienia się wysokość ekwiwalentu w razie niemożliwości odpracowania należnych godzin na 250 złotych.
więcej

Wakacyjna zbiórka krwi

Zapraszamy do udziału w akcji. Każdy uczestnik akcji otrzyma talon na sprzęt wodny do wykorzystania w naszym ośrodku. 
więcej

Sternik motorowodny

Szkolenia i egzaminy na patent sternik motorowodny , żeglarz jachtowy.
więcej