Opłaty członkowskie

W 2021 roku opłaty członkowskie pozostają bez zmian. 
Zmienia się wysokość ekwiwalentu w razie niemożliwości odpracowania należnych godzin na 250 złotych.