Regaty w klasie Optymist i Omega z okazji ,,Dni Międzyrzeca"